CORONAVIRUSET-SÅ AGERAR STJÄRNÄGG

Vi följer de riktlinjer och råd som de nationella myndigheterna ger och vår ambition är att ge samma goda service som normalt, men vi anpassar naturligtvis våra kontakter efter situationen.

Vi följer de riktlinjer och råd som de nationella myndigheterna ger. Utöver detta vidtar även följande åtgärder:

– Vi skyddar oss själva och andra genom att vara extra noga med hygien etc.

– Vi stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom.

– Vi minimerar antalet fysiska möten och ersätter med digitala när det är möjligt.

– Vi inför extra restriktioner för besökare och externa samarbetspartners.

– Vi ställer samma krav på våra logistikpartners som på vår egen organisation, detta utifrån detaljerade instruktioner.

Vår ambition är att ge samma goda service som normalt, men vi anpassar naturligtvis våra kontakter efter situationen.

För närvarande fungerar alla leveranser till och från våra packerier som planerat. Vår äggtillgång och kapacitet är för tillfället god. Dock hanterar vi just nu ett höjt orderflöde pga. den försäljningsökning som skett under de senaste dagarna i butik. Stjärnägg följer utveckling och rekommendationer kopplat till coronaviruset och vidtar nödvändiga åtgärder. Tillsammans med våra logistikpartners arbetar vi för att minska risken för störningar i leveranskedjan.

För frågor kontakta oss på info@stjarnagg.se, 013-23 91 00

NYHETER

2020-01-18
STJÄRNÄGG SLÄPPER UT FLER HÖNOR!

STJÄRNÄGG SLÄPPER UT FLER HÖNOR!

Intresset för ägg från hönor frigående utomhus har i snabb takt ökat de senaste åren. I flertalet konsumentundersökningar som gjorts, ser man tydligt att en allt viktigare beslutsfaktor vid inköp av ägg, är just hur hönornas levnadsförhållande ser ut.  Idag har Stjärnägg närmare 170 000 utehöns och det blir fler och fler för varje dag eftersom intresset för produktionsformen bara växer och växer.