PROFFS PÅ ÄGG

Även när det är fullt runt borden ska det vara enkelt att laga mat med ägg. På den här sidan samlar vi allt som rör storkök, storhushåll, restauranger och caféer.

Du som jobbar i kök professionellt kommer sannolikt i kontakt med världens mest mångsidiga råvara varje dag. För att underlätta din yrkesvardag erbjuder vi därför ett stort och varierat utbud av ägg från alla produktionsformer. Välkommen in!

CERTIFIERADE AV SVENSKA ÄGG

Den rosa checken står för Certifierad svensk äggkvalitet och garanterar att hanteringen av våra ägg uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.

Bakom certifieringen står Svenska Ägg. Certifieringen omfattar alla led i produktionen och innebär att du kan spåra äggen genom hela kedjan. Från packeri till producent, uppfödare och hela vägen tillbaka till kläckeri och avel.

Eftersom varje led i produktionen måste säkerställa att föregående led är certifierat, får hela värdekedjan en grundlig och omsorgsfull kvalitetssäkring.

MAT MED OMTANKE

Maten står för omkring 25 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser räknat från jord till bord. Ägg är ett klimatsmart och miljövänligt val i köket. Jämfört med många andra animaliska livsmedel gör äggen ett mycket litet avtryck i vår omvärld.
Ett kilo ägg bidrar sammanlagt med klimatgaser motsvarande
1,2 kilo koldioxid. Som en liten jämförelse är den siffran för griskött 4,3 kilo.

Äggens förhållandevis små negativa miljöeffekter beror bland annat på låg energiåtgång och liten mängd bekämpningsmedel i produktionen. Bidraget till försurning och övergödning är också mycket lågt i förhållande till andra livsmedel.

SORTIMENT

Här hittar du alla våra produkter för Foodservice – alltifrån flytande och stekta ägg till färdiga omeletter och ägg i hink.
Under varje produktprofil finns en länk till Dabas där du kan se hela produktinformationen. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.