DET HÄR ÄR STJÄRNÄGG

Stjärnägg AB bildades år 2002 under devisen ”lokala äggleverantörer i samverkan.” Vi insåg att vi skapar de bästa förutsättningarna för en hög kvalitet på äggen och en hållbar produktion genom att arbeta tillsammans. Vi levererar färska ägg från ett nittiotal producenter till butiker och restauranger över hela landet.

VÅRA ÄGGMÄSTARE

Bakom Stjärnägg står genuina entreprenörer som utifrån egna äggpackerier och produktionsanläggningar arbetar med hela värdekedjan från äggproduktion till färdigpackade ägg.

Att bära titeln äggmästare innebär att vi alltid anstränger oss lite extra. Både i det dagliga arbetet med hönorna och när vi tar hand om äggen i våra packerier.

Hos KG:s ägg, Thuressons Hönseri och Västkustägg finns erfarenhet sedan generationer och en genuin kärlek till världens bästa livsmedel.

 

HÅLLBAR KVALITET HELA VÄGEN

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla både produkter och verksamhet när det gäller kvalitet, produktsäkerhet och miljö. Vi är certifierade enligt IFS Food, ISO9001, ISO14001 och FSSC22000 och våra ekologiska ägg är dessutom certifierade enligt KRAV. Stjärnäggs hela produktionskedja är godkänd och uppfyller kraven för Certifierad Svensk Äggkvalitet (vad det innebär kan du läsa mer om här).

Spårbara ägg

Det här arbetet omfattar inte enbart vår egen verksamhet, utan även våra leverantörer och producenter. Alla som vill leverera ägg till Stjärnägg måste följa vårt regelverk. Det innebär att ha strikta hygienregler och att bland annat utföra regelbundna salmonellakontroller. Äggen ska också märkas med palletiketter för spårbarhet och när de hämtas utförs en mottagningskontroll.

Kvalitetskontroller i våra packerier

Även i våra packerier finns många viktiga regler som måste följas. Äggen ska förvaras under noggrann kontroll och strikta hygienregler gäller för både personal och besökare. Äggen genomgår knäckkontroll, smutskontroll, vägning, genomlysning och kontroll av spårbarhetsmärkning. Allt sker med hjälp av avancerad utrustning. Varje vecka gör vi stickprov på ett antal ägg för ytterligare kvalitetskontroll.

BETYDELSEN AV LOKALA LEVERANTÖRSKEDJOR

Genom Stjärnäggs affärsmodell med packerier i jordbruksbygderna där äggproduktionen sker, och med korta leveranser till kunder i närområdet, säkerställs en effektiv och hållbar leverantörskedja. Utöver detta säkerställer Stjärnägg i än högre grad en motståndskraftig infrastruktur genom sin strategi med inköp från flera parallella leverantörer.

 

NÄRA PRODUCENTEN

Nyttor: Riskspridning - Smittskydd - Kvalitet

 

Utvalda producenter

Högt ställda krav på djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och produktkvalitet.

92 producenter, verksamma i stora lantbruksområden. Flera med egen foderproduktion och uppfödning.

 

 

Smittskydd
Stor geografiskrisk spridning och effektivavgränsning.

 

Korta transporter
Våra producenter levererar till närliggande packerier.

 

 

Effektiva packerier
Logistik, innovation, teknik, driftsäkerhet, etc.

 

NÄRA KUNDEN

Nyttor: Hållbarhet - Känt ursprung

 

 

Regionala Packerier
Vår närvaro ger en personlig relation och hög servicegrad.

 

Kundanpassat sortiment
Lokala produkter, nationell märkesvara och EMV.

 

Leveranssäkerhet
Flexibla leveranser direkt till butik eller lagercentral från närmaste packeri skapar ett effektivt flöde.

 

Affärsmässig partner
Med shopperinsikter och förståelse för butikens behov driver och utvecklar vi kategorin.

BARA SVENSKA ÄGG

1. Ingen salmonella och ingen antibiotika

Tack vare noggranna kontroller från foder till höna är vi i Sverige fria från salmonella. Den lyxen gör att vi exempelvis kan äta råa ägg utan bekymmer. Uppfödare och producenter som är certifierade av branschorganisationen Svenska Ägg använder ingen antibiotika i verksamheten, istället är det förebyggande arbete och hälsokontroller som håller hönorna friska.

2. Svenskt djurskydd

I Sverige har vi mycket höga djurskyddskrav vad gäller exempelvis hönsens boende. Det finns ett detaljerat regelverk för att säkerställa djurens välfärd. Varken antibiotika, hormoner eller GMO tillsätts i hönornas foder.

3. Levande landsbygd

När du väljer svenskproducerad mat bidrar du till fler arbetstillfällen i Sverige. Det gör att vi kan ha en levande landsbygd och behålla kontrollen över var och under vilka förhållanden äggen produceras.

Mer om schysst producerade ägg kan du läsa hos Svenska Ägg.

Vår övergripande policy

Denna policy gäller Stjärnägg AB och samtliga bolag inom Stjärnäggsgruppen. Policyn ska vara ett stöd för bolagens verksamheter och strategiarbete. 

Den ska också definiera bolagens totala engagemang för säkerhet, miljö,  kvalitet, djuromsorg och hållbarhet.

Policyn används internt inom gruppen, men kan också  användas för extern kommunikation med våra affärspartners.

Läs mer