Samarbeten

Stjärnägg ansluter sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk

Sveriges ledande äggleverantör Stjärnägg ansluter sig nu till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Med mer hållbart odlat spannmål från programmet som del av sitt foder kan Stjärnägg fortsätta att minska sitt klimatavtryck, med sikte på -35% fram till 2030.

Enligt nyligen genomförda klimatberäkningar är det genom hönans foder som Stjärnägg har störst möjlighet att nå sina hållbarhetsmål. Spannmålet utgör den enskilt största ingrediensen i hönans foder, och genom att förbättra dess klimatpåverkan kan Stjärnägg göra betydande framsteg mot sina mål.

Mot bakgrund av detta har Stjärnägg fattat beslut att ansluta sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Programmet innehåller konkreta åtgärder som minskar klimatpåverkan från odlingen och gynnar den biologiska mångfalden, såsom fossilfria bränslen i traktorn och blommande zoner på åkern, som lockar insekter och pollinatörer. Sedan starten av programmet 2015 har klimatpåverkan från odlingen av spannmål minskat med upp till -45%, jämfört med svensk konventionell odling. Genom det mer hållbart odlade spannmålet kommer Stjärnägg att kunna leverera ännu mer klimatsmarta ägg och bidra till en hållbarare bransch.

Stjärnägg strävar efter att vara en föregångare inom hållbar äggproduktion och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att ansluta sig till Klimat & Natur-programmet kommer företaget att fortsätta att utveckla och implementera innovativa lösningar för att minska sitt klimatavtryck.

- Vi är stolta över att gå med i Klimat & Natur-programmet och ta ytterligare steg mot att minska vårt klimatavtryck. Genom att sätta upp tydliga mål och genomföra åtgärder för att minska utsläppen, strävar vi efter att vara en föregångare i äggbranschen gällande hållbarhet. säger Håkan Burlin, VD på Stjärnägg.

- Vi är glada att få välkomna Stjärnägg in i det här partnerskapet. Genom Klimat & Natur kan vi, tillsammans med våra kunder, erbjuda konsumenter mer hållbara produkter samtidigt som vi skapar incitament för lantbrukarna att använda mer hållbara odlingsmetoder på gården, säger Magnus Kagevik, VD och koncernchef Lantmännen.

Läs mer om Lantmännens odlingsprogram – Klimat & Natur
www.lantmannen.se/framtidens-jordbruk/klimat-natur/

Stjärnägg har sedan 2016 valt att stötta Mustaschkampen. Under november varje år finns därför en specialdesignad Mustaschkampen 15-p ägg i handeln. Stjärnägg bidrar till kampen i forma av en årlig fast summa men också 1 kr per såld förpackning. Pengar som oavkortat går till Mustaschkampen och deras viktiga arbete kring Sveriges vanligaste cancerform – prostatacancer.

Som partner till Mustaschkampen vill Stjärnägg skapa uppmärksamhet kring sjukdomen, verka för att öka mäns hälsa och samla in pengar till utbildning, forskning och opinionsbildning.

Det starka stödet för Mustaschkampen från våra kunder och i vår egen organisation gör att vi för varje år har kunnat öka vårt ekonomiska bidraget, samtidigt som vi genom exponeringen av våra Mustaschägg bidrar till att skapa uppmärksamhet för denna viktiga fråga, säger Jörgen Ottebäck, marknadsansvarig på Stjärnägg

Många män är rädda för att ta prover. Andra tänker att sjukdomen inte drabbar just dem. Men sanningen är att varje år får 10 000 män prostatacancer i Sverige. Alltså 27 män per dag och de flesta av dessa män kände sig innan diagnosen helt friska. Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män som fyllt 45 år att ta PSA-prov, ett enkelt blodprov som tas på vårdcentral. Om prostatacancer upptäcks tidigt går sjukdomen att bota.

Samarbetet mellan Stjärnägg och Mustaschkampen är av stor betydelse. Forskning visar tydligt att en hälsosam kost spelar en avgörande roll för att minska risken för prostatacancer. Genom att stödja Mustaschkampen hjälper Stjärnägg till att skapa medvetenhet kring prostatacancer och uppmanar män att ta sin hälsa på allvar genom regelbundna kontroller säger Per-Anders Nygård, kampanjledare på Mustaschkampen.

Din hjälp behövs i kampen mot prostatacancer. Köp därför Mustaschkampen 15-p ägg eller skicka ditt bidrag till Mustaschkampen genom att swisha valfritt belopp till 9001017 eller gå in på www.mustaschkampen.se för att hitta fler sätt att stödja kampanjen.

Utehönsägg 15-pack till förmån för Majblomman innehåller färska ägg från hönor som har tillgång till utomhusvistelse året runt. Hönorna äter ett sojafritt foder som bidrar till 20 procent lägre CO2. Sojan har vi ersatt med andra proteinkällor som odlas närmare och som även ger en ökad svensk produktion. Äggen får dessutom en naturligt gulare gula och smakar fantastiskt gott säger Jörgen Ottebäck, marknadsansvarig Stjärnägg.

Majblomman - 1 av 10 barn i Sverige lever i fattigdom, det vill Stjärnägg vara med och ändra på.

Stjärnägg har därför sedan 2022 valt att stöta organisationen Majblomman. Under april-maj säljs därför en unik ask innehållande 15-ägg från höns frigående utomhus.

Stjärnägg bidrar med en årlig fast summa och för varje såld ask skänker Stjärnägg 1 krona till Majblommans viktiga arbete med att motverka barnfattigdomen i Sverige.

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning ger de barn i Sverige det de har rätt till.

Varje år delar vi ut ekonomiskt stöd till barn i vårt land. Det handlar om enkla men viktiga saker som kläder, skor och fritidsaktiviteter. Att vi kan göra det tillsammans med Stjärnägg är mycket värdefullt. Många barnfamiljer i Sverige saknar marginaler och lågkonjunkturen drabbar barnen hårt, just nu säger Majblommans generalsekreterare Åse Henell.

Din hjälp behövs i kampen mot barnfattigdom. Gå in på www.majblomman.se för att hitta fler sätt att stödja Majblomman.