God djuromsorg

Omsorgen om våra hönor är Stjärnäggs viktigaste fråga och vi arbetar kontinuerligt tillsammans med våra producenter för att förbättra livet för hönorna.

Fokusområde 4

Omsorgen om våra hönor är Stjärnäggs viktigaste fråga och vi arbetar kontinuerligt tillsammans med våra producenter för att förbättra livet för hönorna.

I Sverige har vi mycket höga djurskyddskrav vad gäller exempelvis hönsens boende. Det finns ett detaljerat regelverk för att säkerställa djurens välfärd. Varken antibiotika, hormoner eller GMO tillsätts i hönornas foder.

När du väljer svenskproducerad mat bidrar du därför inte bara till fler arbetstillfällen i Sverige och till att vi kan ha en  levande landsbygd, du bidrar också till att behålla kontrollen över var och under vilka förhållanden äggen produceras.

Vi är väldigt måna om att hönan har ett bra liv från början till slut. Något vi har arbetat hårt för och nu är väldigt glada att få sjösätta är vårt projekt ”hållbar slakt” som är den sista delen i hönans liv där vi har tagit fram en process som värnar om hönans välbefinnande hela vägen.

Äggets resa

1. AVELSGÅRD, KLÄCKERI & UPPFÖDARE

Äggets resa börjar på en avelsgård där tuppar befruktar äggen. Det befruktade ägget ruvas sedan på
ett kläckeri i 3 veckor. Efter att kycklingarna kläckts flyttar de till en uppfödare där de får en försmak av livet på gården.

2. HÖNSGÅRD

När hönan är ca 18 veckor har hon bott in sig i hönsgården och är mogen att börja värpa. Några
veckor senare når hon full värpning och värper i snitt ett ägg om dagen. I takt med att hönorna blir äldre värper de all större ägg.

3. PACKERI & LEVERANS

Äggen tas om hand i ett närliggande packeri där de
kontrolleras, märks och packas för att sedan levereras ut till butiker, restauranger eller livsmedelsindustrin.

MÅL - GOD DJUROMSORG

NR MÅL SLUTFÖRT KOPPLING FN:S SDG
4.1 Stjärnägg ska alltid vara marknadsledande för ägg från utehöns och ekologiska höns i Sverige och ta ansvar för att driva de här segmenten. Årligen   
 
4.2 Stjärnägg ska sjösätta projektet “hållbar slakt” för att därigenom utöka omsorgen om hönan i hela livscykeln. 2022/2024

 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL

Utifrån den intressentanalys och påverkansanalys som gjorts har vi tagit fram fem strategiska fokusområden med tillhörande mål och handlingsplaner.

Vi har också integrerat hållbarhetsstrategin i vår affärsstrategi och skapat en hållbar affärsstrategi för att långsiktigt kunna arbeta framgångsrikt med hållbarhet och hållbar affärsutveckling i Stjärnägg.