Hållbar människa

Målet är att alla ska känna engagemang och inspiration kring Stjärnäggs roll i att vara en drivande kraft för den hållbara äggnäringen i Sverige!

Fokusområde 1

Alla våra produkter och vår produktion ska ta hänsyn till människors hälsa och välbefinnande och vara i fas med tidens utmaningar, behov och möjligheter. Stjärnägg ska vara en attraktiv arbetsgivare och en lärande och änsklig arbetsplats där människor får möjlighet att utvecklas och blomstra i sin potential. Där medarbetare trivs, känner engagemang, glädje och stolthet över att få bidra till företagets kunder och världen.

I den hållbara omställning vi befinner oss i som företag och som land är det också viktigt att skapa en arbetsplats där omställningsfrågorna är levande bland alla medarbetare och tydligt kopplade till de olika roller de har. Målet är att alla ska känna engagemang och inspiration kring Stjärnäggs roll i att vara en drivande kraft för den hållbara äggnäringen i Sverige!

I dagsläget stöttar också Stjärnägg och packerierna flertalet organisationer som på olika sätt bidrar till hälsa och välbefinnande för människor, både lokalt och nationellt. Det är t.ex. Barncancerfonder, Mustaschkampen, Majblomman, lokala fotbolls- och scoutföreningar samt många andra. Ofta är vår stöttning av de här olika organisationerna ett resultat av någon medarbetare som har en direkt koppling till eller erfarenhet av organisationerna eller ändamålet de stöttar och det är något vi uppmuntrar och uppskattar.

0%

Mål för sjukfrånvarokopplat till arbetsplatsrelaterade olyckor

MÅL - Hållbar människa

NR MÅL SLUTFÖRT KOPPLING FN:S SDG
1.1 Utveckla en medarbetarundersökning som speglar riktningen för den nya hållbarhetsstrategin där både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är representerat. 2023  
1.2 Ta fram koncerngemensam handlingsplan för god arbetsmiljö på Stjärnägg och packerierna. 2024
1.3 0% sjukfrånvaro kopplat till arbetsplatsrelaterade olyckor 2023
1.4 Ligga inom eller helst lägre än aktuellt branschindex beträffande sjukfrånvaro för såväl kollektivanställda liksom för tjänstemän. 2025
1.5 Alla fast anställda medarbetare ska genomgå en grundläggande utbildning i hållbarhet fr.o.m. 2024. Utifrån den grundläggande utbildningen erbjuds medarbetarna sedan en fortbildning inom hållbarhet.     
  

 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL

Utifrån den intressentanalys och påverkansanalys som gjorts har vi tagit fram fem strategiska fokusområden med tillhörande mål och handlingsplaner.

Vi har också integrerat hållbarhetsstrategin i vår affärsstrategi och skapat en hållbar affärsstrategi för att långsiktigt kunna arbeta framgångsrikt med hållbarhet och hållbar affärsutveckling i Stjärnägg.